Du är här:  Hem  >  Extratjänster

EXTRATJÄNSTER

Kostnader för tillvalstjänster i svenska kronor. Som extra stöd för sökande av visum till Indien erbjuder CKGS India Visa Application Centre följande extratjänster som underlättar proceduren för att söka visum.

Tjänster

Information

Pris
(i kronor)

Foto Möjlighet att ta foton för visumansökan på vårt kontor 150
Posttjänst Möjlighet att skicka tillbaka pass till sökande via rekommenderat post, endast inrikes (Pris per pass) 90
Express Posttjänst (REK) Möjlighet att skicka tillbaka pass till sökande via posttjänst, endast inrikes (Pris per pass) 150
Rekommenderad post inom EU Möjlighet att skicka tillbaka pass till sökande via rekommenderad post, endast inom Europa (Pris per pass) 250
Rekommenderad post utomlands Möjlighet att skicka tillbaka pass till sökande via rekommenderad post, endast utanför Europa (Pris per pass) 350
Postförskott Om den sökande inte har betalat postavgiften, skickat pass eller har ofullständiga handlingar skickas allt tillbaka till den sökande på dennes egna bekostnad (Pris per person) 250
Möjlighet att fylla i online-ansökningsformuläret på vårt kontor Ansökande kan själva fylla i formuläret via de datorer vi har för detta syfte på vårt kontor. Vår kundservicerepresentant kan hjälpa till och ge information vid behov. 100
Tillbakadragande av ansökan på den sökandes begäran Om den sökande vill dra tillbaka sin ansökan kommer CKGS Sweden AB att debitera en administrationsavgift 134
Återsändning av ofullständiga ansökningar CKGS India Visa Application Centre erhåller inga okompletta handlingar/ansökan. Om ansökan är ofullständig kommer CKGS India Visa Application Centre att återsända dokumenten till den sökande på dennes egen bekostnad (Pris per person) 250
Möjlighet att ta kopior Dokument kan kopieras på vårt kontor (Pris per sida) 5
SMS SMS sänds till det mobilnummer som den sökande anger, om ansökningens status i olika stadier av processen 30