You are here:  Home  >  Introduction

Introduktion

Cox and Kings Global Services kan nu med glädje tillkännage öppnandet av ett India Visa Application Centre i Stockholm, ett kontor för visumansökan till Indien. Alla som vill söka visum till Indien kan nu lämna in sin visumansökan via India Visa Application Centre. Personer i behov av särskilt stöd på grund av eventuella medicinska eller fysiska tillstånd kan boka möte via online-mötesbokningen för inlämnande av ansökningar och assistans i entren.

 

Sökande finner all relevant information för att få ett visum till Indien på den här webbplatsen och kan spåra ansökningar med "Spåra din visumansökan".

 

På den här webbplatsen finns information om vilka procedurer som gäller för alla invånare i Sverige och medborgare i andra länder, som vill ansöka om följande typ av visum:

  • Transit visum
  • Turistvisum
  • Affärsvisum
  • Arbetsvisum
  • Studentvisum
  • Övrigt
  • Innehavare av diplomatpass och officiella pass kan skicka ansökan direkt till ambassaden, förutsatt att ett originalbrev från utrikesdepartementet bifogas.