You are here:  Home  >  Visa Guide  >  Instructions for Visa Application form

INSTRUKTIONER FÖR VISUM FORMULÄR TILL INDIEN

Download Form

Läs denna instruktion noggrant innan du fyller i formuläret!

  • Avsätt minst 30 min för att fylla i ansökan.

  • Indiska regeringen rekomenderar att använda Internet Explorer eller Google Chroma somwebbläsare. Safari är inte rekommenderad på grund av tekniska svårigheter som användare har stött på.

  • Gör ansökan på en gång. Låt inte sidan stå och vila, då upphör sidanoch alla dina uppgifter försvinner.

  • Det är mycket viktigt att alla fält besvaras på engelska samt att alla uppgifter ärexakt så som ipasset, extra viktigt att tänka på att det inte finns Å, Ä, Ö utan man använder A och O istället ( Å=A , Ä=A , Ö=O)

  • Alla datum ska skrivas i följande ordning: Dag/Månad/År ( 31/12/2017)

  • Saknar du information kan du skriva ”NA”i textfältet, frågas det efter siffror kan du skriva 000000.

  • Innan du skriver ut din ansökan kontrollera den noggrant. När duhar skrivit utdengår det inte att korrigera formuläreti efterhand.

Gå in påwww.indianvisaonline.gov.in och klicka påoranga rutan”Regular Visa Application”
Sedan bör du komma till första delen av ansökan (se bilden nedan)
Nedan hittar du en guide/översättning för visumansökningsformuläret


Country you are applying visa from: Välj vilket land du söker visum ifrån. I detta fall blir det Sweden.
Indian Mission: Välj den aktuella ambassaden. I detta fall blir det Stockholm.
Nationality: Välj vilket medborgarskap du har .
Date of birth: Skriv ditt f ödelsedatum i formatet (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Email ID Skriv din epostadress .
Re-enter email ID: Skriv samma epostadress igen.
Expected Date of Arrival: Skriv avrese datumet från Sverige (till Indien) i formatet (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Visa type : Välj v ilken typ av visum du önskar ansöka om
Purpose : Välj ett lämpligt syfte för visum du ska ansöka om.
Please enter above text: Skriv de siffrorna/bokstä verna som du ser ovanpå.


Klicka sedan på ”Continue” så kommer du till nästa sida i ansökningsformuläret.


På nästa sidan högst upp kommer du se Temporary Application ID. Anteckna det ID-nummer. Informationen du fyllt i sparas om du klickar på ”Save and Temporarily Exit”. Med hjälp av ID-nummret kan du öppna upp formuläret vid senare tillfälle och fortsätta fylla i ansökan.

Fyll sedan i informationen som efterfrågas enligt nedan:

Applicant Details - Personuppgifter


Surname (As shown in your Passport) Alla dina efternamn enligt passet.
Given Name/s (Complete as in Passport) Alla dina förnamn enligt passet.
(Har du ett bindestreck eller annat tecken tar du bort det och använder mellanslag istället)
Have you ever changed your name? Bocka i rutan om du bytt namn och fyll sedan i ditt tidigare efternamn/förnamn.
If yes, click the box:  
Sex: Kön. Här väljer du i om du är Man (male), kvinna (female) eller om du har annat kön (transgender)
Date of birth: Födelsedatum.(DD/MM/ÅÅÅ)
Place of birth Town/City: Födelseort enligt ditt pass.
Country of birth: Födelseland enligt ditt pass.
Citizenship/National ID no: Skriv ditt Personnummer (ÅÅMMDDNNNN)
Religion: Välj din religion. Om du inte har någon, välj others och skriv ”NA”
Visible identification marks: Synliga igenkänningstecken, t.ex ärr eller
tatueringar som syns på kroppen, skriv ”NA”
om detta inte finns.
Education Qualification: Ange din utbildningsnivå.
Did you acquire Nationality by birth Or by naturalization: Välj om du har fått medborgarskapet vid födsel eller via Naturalisering.
Previous Nationality Om du väljer Naturalisering så måste du ange ditt t idigare nationalitet, alltså ditt första medborgarskap.Passport Details – Passuppgifter


Passport Number: Ditt passnummer.
Place of Issue: Plats passet är utfärdat på, t ex Polismyndigheten.
Date of Issue: Passets utfärdandedatum, skriv i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.
Date of Expiry: Passets utgångsdatum, skriv i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.
Any other valid Passport / Identity Certificate(IC) held: Har du något annat giltigt pass, välj ”Yes” och ange uppgifter för det
andra passet. Om detta inte stämmer, väljer du ”No”.Klicka sedan på ”Save and Continue” så fortsätter du till nästa sida av ansökan.

Om du vill fortsätta senare klickar du på ”Save and Temporarily Exit”. Då informationen du fyllt i sparas. Med hjälp av ID-nummret kan du öppna upp formuläret vid senare tillfälle och fortsätta fylla i ansökan.

Applicant's Address Details - Dina adressuppgifter


House No./Street: Nuvarande address.
Village/Town/City: Postadress.
Country: Land.
State/Provice/District: Kommun.
Postal/Zip code: Postnummer.
Phone No: Ditt telefonnummer (enbart siffror)
Mobile No: Ditt mobil nummer.
Email address: Din emailadress.
Click here for same address: Kryssa i detta fält så kopieras uppgifterna till
nedanstående för permanent adress (folkbokföringsadress)Family details - Familje information (även om föräldrarna är bortgångna)


Fathers details - Din fars uppgifter


Name: Faderns fullständiga namn.
Nationality: Faderns nationalitet.
Previous nationalit: Din fars eventuella tidigare nationalitet.
Place of birth: Den ort/stad din far är född i.
Country of birth: Din faders födelseland.

Mothers details - Din mors uppgifter


Name: Moders fullständiga namn.
Nationality: Moders nationlitet.
Previous nationalit: Din mors eventuella tidigare nationalitet.
Place of birth: Den stad din moder är född i.
Country of birth: Din moders födelseland.Applicant`s Marital Status - Civilstånd:


OBS! Det gäller inte din din mors uppgifter utan dig. Detta är en fråga om du är gift. Om du väljer ”Married” så ska du fylla i din makes/makas uppgifter nedan. Väljer du ”Singel” så behöver du inte fylla i något.

Spouse's details - Partners uppgifter


Name: Make/Makas fullständiga namn.
Nationality: Make/Makas medborgarskap.
Previous nationalit: Make/Makas eventuella tidigare medborgarskap.
Place of birth: Make/Makas födelseort.
Country of birth: Make/Makas födelseland.

Were your Grandfather/ Grandmother (paternal/maternal) Pakistan Nationals or Belong to Pakistan held area - Är dina farföräldrar eller morföräldrar från Pakistan? Ja eller Nej.


If Yes, give details: Om dina mor- eller farföräldrar är från Pakistan skall du redogöra detta här. Om du svarade Nej på föregående fråga kan du lämmna detta fält tomt.Profession / Occupation Details of Applicant - Sökandes yrke


Present Occupation:: Ditt nuvarande yrke. Välj det du tycker passar bäst. Om du är student väljer du Student, är du pensionär väljer du Retired. Om du inte hittar ditt yrke, kan du välja ”Others” och skriva ditt yrke manuellt.
Employer Name/business: Arbetsgivarens/Skolans namn, är du pensionär eller arbetslös skriver du ”NA”.
Designation: Yrkestitel. (kan även lämnas tomt)
Address: Arbetsgivarens adress, är du pensionär eller arbetslös skriver du ”NA”.
Phone: Arbetsgivarens telefonnummer (kan även lämnas tomt)
Past Occupation, if any: Tidigare arbeten.


Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security. Organization?

Är du medlem I någon militärorganisation/Semimilitär/Polis/Säkerhetsorganisation? Ja / Nej.
Om ja, fyll i informationen som efterfrågas.
Klicka sedan på ”Save and Continue” så kommer du till nästa del av ansökan.

Om du vill fortsätta senare klickar du på ”Save and Temporarily Exit”. Då informationen du fyllt i sparas. OBS! Med hjälp av ID-nummret som finns längt upp på sidan, kan du öppna upp formuläret vid senare tillfälle och fortsätta fylla i ansökan.


Details of visa sought - Detaljer om det visum du söker


Type of visa: Vilket typ av visum.
Places to be visited: Här skriver du i de platser du planerar att besöka i Indien.
Duration of visa: Hur många månader man vill att visumet ska gälla.
No. Of entries: Hur många gånger du skall resa in i Indien.
Purpose of visit: Anledning till att du åker till Indien. Är det semester väljer du Tourisim.
Expected Date of journey: Det datum du planerar att resa. Tänk på att visumet gäller från utfärdande datum och inte från datumet du anger här.
Port of arrival in India: Antagen ankomstort till Indien.
Expected port of exit from India: Antagen utreseort från Indien.

Previous visit details - Uppgifter om tidigare besök


Här anger du uppgifter om ett eventuellt tidigare besök till Indien. Har du inte kvar passet, följ då nedanstående anvisningar.
Have you ever visited India before: Har du besökt Indien tidigare Ja eller Nej.
Address: Om Ja Ange adressen till det hotell du bodde på senast. Kommer du inte ihåg? Skriv det du tror du bodde på.
Cities previously visited in India: Vilka städer besökte du:
Last Indian Visa No/Currently valid Indian Visa No: Ditt ev tidigare visumnummer, om du inte har det skriv NA.
Type of Visa: Vilken typ av visum hade du senast.
Place of Issue: Var utfärdades ditt förra visum.
Date of Issue: När utfärdades ditt förra visum
(om du inte vet skriv ungefärliga datum)


Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused:


Har du tidigare blivit nekad visum? Ja / Nej

Om ja, redogör händelsen här.


Other information - Övrig information


Countries Visited in Last 10 years: Länder du besökt de senaste 10 åren. Skriv så gott du kan. Max 100 tecken.
   

SAARC country visit details:

Har du besökt något av de så kallade SAARC-länder (Afghanistan, Bhutan, Pakistan, Maldives, Bangladesh, Siri Lanka, Nepal) under de senaste 3 åren? Om ja, ange land, år och antal besök.

Reference - Referenser (Nödkontakt)


Här fyller du i fullständiga uppgifter om en referens i Indien och en nödkontakt i Sverige. OBS! Denna fält kan inte vara tomt och inte heller ifylld med ”NA”.
Reference Name in India: Referens i Indien.Ange hotel uppgifter om du inte har någon referns.
Address: Adress(en fullständig adress).
Phone: Telefonnummret (format +91).
Reference Name in SWEDEN: Din kontaktperson i Sverige om du skulle råka ut för något.
Address: Kontaktpersonens fullständiga adress.
Phone: Kontaktpersonens telefonnummer (format +46).
Klicka sedan på ”Save and Continue” så fortsätter du till nästa del av ansökan

Om du vill fortsätta senare klickar du på ”Save and Temporarily Exit”. Då informationen du fyllt i sparas. OBS! Med hjälp av ID-nummret som finns längt upp på sidan, kan du öppna upp formuläret vid senare tillfälle och fortsätta fylla i ansökan.

Upload Photograph - Upladning av bild


Om du har en digital bild, då klickar du pa "Upload Photo" for att ladda upp ett foto på dig (max 1 MB stort). Om du inte har någon digital bild, kan du trycka på ”Skip and Continue”

I det sista steget gäller det att du dubbelkollar alla uppgifter noggrant. Upptäcker du några fel så kan du trycka på ”Modify” knappen. Då kommer du fram till första sidan, men alla dina uppgifter kommer vara förifyllda.


När du är säker på alla uppgifter är korrekta så trycker du på knappen ”Verified and Continue”. Det går inte att korrigera ansökan efter detta steg. De Indiska myndigheterna accepterar enbart korrekta ansökningar.
Sedan kommer du fram till slutsidan, där du kan ladda ned klara formuläret genom att trycka på ”Print Form” knappen. Formuläret är i PDF form. Du kan antingen skriva ut det direkt eller spara på din dator. Notera ansöknings ID som börjar med SWES.
Färdiga ansökan ser ut så här: