Du är här:  Hem  >  Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy utfärdas av Cox and Kings Global Services Sweden AB ("CKGS").

Vid visumansökningar eller frågor, kommer personuppgifter som sökanden ("du") skickar till oss eller som vi annars samlar in att behandlas i enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (2016/679) ("GDPR"). Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

 1. Bakgrund
  CKGS är anställd av Indiens ambassad i Stockholm, Sverige, för att behandla visumansökaningar på uppdrag av Indiens ambassad. Med några undantag som framhävs i denna dataskyddspolicy behandlar CKGS din personliga information på uppdrag av och i enlighet med anvisningarna från indiens ambassad i syfte att behandla din visumansökan. När det gäller bearbetningsaktiviteter som CKGS åtar sig på Indiens ambassad, så är CKGS processorn och Indiens ambassad är regulatorn. Var medveten om att CKGS inte kan lämna några garantier om juridiskt ansvar för indiska ambassadens behandling av personuppgifter.

  Förutom de bearbetningsaktiviteter som CKGS utför åt Indiens ambassad, tillhandahåller CKGS tjänster förknippade med visumansökan, såsom betalningstjänster och anmälningsservice. För bearbetningen av dessa tjänster, är CKGS.

  Denna dataskyddspolicy beskriver bearbetningsaktiviteterna CKGS åtar sig som processor på uppdrag av Indiens ambassad och bearbetningsaktiviteter CKGS åtar sig som kontrollanten.

 2. Visumansökan Process
  • Kontrollant av personuppgifter
   Om inte annat anges, så är kontrollanten utav CKGS behandling av personuppgifter i syfte att behandla din visumansökan Indiens ambassad i Stockholm, Sverige. CKGS behandlar personuppgifter på uppdrag av och i enligt med anvisningarna från indiens ambassad, och är därför processorn för indiens ambassad.

   Följande uppgifter som beskriver viseumsansökningen kan ändras beroende på instruktionerna från Indiens ambassad med avseende på behandlingen.

  • Samtycke
   Genom att lämna in dina personuppgifter samtycker du aktivt till vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna dataskyddspolicy.

  • Skapa ansökan
   Sökanden besöker CKGS webbplats och klickar på en länk för att ansöka om visum. Länken tar sökanden till Indiska regeringens webbplats för visumsansökningar (https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html) (härefter kallad ”Indiansvisaonline”). Indianvisaonlinewebsite drivs av den Indiska regeringen. Vänligen hänvisa till Indianvisaonlinewebsite för information om hur dina personuppgifter behandlas på Indianvisaonlinewebsite.

   För att ansöka om visum måste sökanden fylla i ett visumansökningsformulär på Indianvisaonlinewebsite, där sökanden behöver lämna personuppgifter. De uppgifter som krävs beror på ambassaden i Indien, men innehåller vanligtvis data som fullständigt namn, födelsedatum och födelseort, personnummer, passnummer, information om föräldrar, referenser, jobb - och jobbhistorik, besökta länder under de senaste 10 åren, etc. Ytterligare information kan krävas från personer från Islamiska republiken Pakistan.

   Sökanden skriver ut ansökan som en PDF-fil och tar till CKGS-kontoret. Sökanden behöver också tillhandahålla ytterligare information till CKGS tillsammans med den tryckta ansökan:

   • Sökanden måste tillhandahålla flygbiljetter till bevis för att de reser till och tillbaka från Indien. CKGS kan använda detaljerna på din flygbiljett för att bekräfta att flygningen är bokad och inte avbruten.

   • Sökanden kan i vissa fall behöva tillhandahålla dokumentation som visar att sökanden kan stödja sig själv ekonomiskt. Sådan dokumentation kan till exempel vara bankuppgifter, kontoutdrag och / eller en borgensman.

   Förutom den tryckta ansökan som sökanden lämnar in till CKGS, kommer CKGS att ladda ner en krypterad kopia av ansökan från Indianvisaonlinewebsite till CKGS interna IT-system. Eftersom den nedladdade applikationen är krypterad kan CKGS endast läsa grundläggande data i ansökan, till exempel namn, adress, passnummer, etc. CKGS kan inte läsa övriga uppgifter i det elektroniska ansökningsdokumentet, t.ex. information om sökandens föräldrar, mm.

   Vid sökandens inlämnande av ansökan kontrollerar CKGS att de grundläggande uppgifterna i ansökan är komplett. Om ansökan behöver förfinas, kommer sökanden att bli ombedd att logga in till Indianvisaonlinewebsite, fylla i en ny ansökan och ta en tryckt kopia till CKGS. CKGS får i sällsynta fall bistå sökanden med förfining genom att justera ansökan direkt i CKGS databas. CKGS kan bara förfina delar av ansökan som CKGS har tillgång till, dvs de grundläggande data.

  • Behandling av ansökan
   När ansökan är korrekt kommer sökanden att behöva lämna sitt pass till CKGS. CKGS kommer behålla passet under ansökan, för att bekräfta sökandens identitet. På detta stadium kommer ansökan att ges ett spårnings-ID. Förutom passet ska sökanden vara skyldig att ta ett foto och att skriva under ansökan.

  • Sändning av ansökan till ambassaden
   När ansökan är klar kommer CKGS att ge ambassaden i Indien en elektronisk kopia och en papperskopia av ansökan, inklusive passet, foto taget och andra personuppgifter i ansökan.

  • Slutsteg och bibehållande
   När indiens ambassad har behandlat ansökan kommer CKGS att informeras om huruvida ambassaden i Indien har godkänt visumansökan eller inte. CKGS informerar i sin tur sökanden om detta. Indiens ambassad kommer också att returnera sökandes pass till CKGS. Sökanden kan antingen hämta sitt pass på CKGS-kontoret eller begära att CKGS skickar passet till sökanden via posttjänsten.

   Efter ansökningsprocessen lagrar CKGS alla ansökningar till dess att den indiska ambassaden har utfärdat att ta bort informationen. Om kontraktet mellan CKGS och Indiens ambassad upphör eller avslutas, kommer CKGS återlämna alla personuppgifter CKGS har behandlat som processor åt Indiens ambassad till Indiens ambassad, och ta bort alla återstående kopior permanent.

  • SMS och e-posttjänster
   Under hela ansökan får sökanden information om olika steg i processen (inklusive bland annat när ansökan har levererats till ambassaden, när ambassaden har fattat beslut, etc.). CKGS tillhandahåller en anmälningsservice där sökanden kan få uppdateringar om ansökans framsteg via SMS eller e-post. Dessa tjänster kommer till en extra kostnad. CKGS är kontrollanten av bearbetningsverksamheten nödvändigt för att CKGS ska kunna tillhandahålla SMS- och e-posttjänsten. Den rättsliga grunden för sådan behandling är att det är nödvändigt för CKGS att bearbeta telefonnummer eller e-postadress för att uppfylla avtalet med sökande angående CKGS tillhandahållande av SMS- eller e-posttjänster till sökanden. Om sökanden inte har betalt för sådana tjänster kan de få samma information genom att logga in på deras Indianvisaonlinewebsite konto.

  • Betalning av visumansökan
   Betalning av ansökan görs på CKGS-kontoret. Betalning kan ske med kort, kontanter eller bankgiro. CKGS är kontrollanten för att acceptera betalning, förutom att Bankgiro och kort Företaget är registeransvariga för deras behandling av dina personuppgifter. CKGS behåller betalningsdokumentation, kvitton och beställningsformuläret där sökanden har godkänt CKGS-villkoren, i och med villkor för att följa lag om finansiell rapportering och skattebetalning.

  • Behandling av personuppgifter i samband med frågor
   I samband med en fråga kommer kontaktuppgifter och personuppgifter i din fråga som du skickar till oss att behandlas endast för korrespondens med avseende på din fråga.

  • Mottagare
   Indiens ambassad
   CKGS kommer att överföra alla personuppgifter som CKGS behandlar till Indiens ambassad.

   CKGS IT-team
   CKGS kan anställa sitt CKGS IT-team baserat i Indien för att anpassa ansökningarna elektroniskt, om det lokala visumansöknings-teamet inte kan inte göra det. CKGS IT-team justerar bara dom grundläggande uppgifterna i din ansökan, inte dom krypterade.

   CKGS externa mjukvaru-team
   CKGS anställer ett externt mjukvaru-team baserat i Indien. I sällsynta fall kan det externa mjukvaru-teamet ha tillgång till personuppgifter, i samband med att de tillhandahåller IT-tjänster till CKGS.

   Kurirtjänster
   Vi använder kurirtjänster för att leverera ditt pass till din önskad adress.

   Andra mottagare
   Annars om dina personuppgifter skickas till tredje part, säljs till tredje part eller överförs till tredje part i ett annat syfte är uteslutet, om inte CKGS är skyldig enligt lag eller genom domstolsavgörande att överlämna uppgifterna eller om data som överförs är nödvändigt för att sträva efter fordringar och straffrättsligt åtal vid eventuella attacker på CKGS IT-infrastruktur.


 3. Rätt till information, korrigering och radering av data etc.
  Enligt GDPR är du på skriftlig och vederbörligen undertecknad begäran berättigad till information om vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter och för radering av data. Du får även när som helst, återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt till data portabilitet.

 4. Vid oro om CKGS-behandling av personuppgifter
  Om du har oro över hur CKGS behandlar personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddspersonal (se kontaktuppgifter nedan). Om du har oro över hur indiens ambassad behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta Indiens ambassad.

  Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten med auktoritet.

 5. Dataskyddspersonal
  För eventuella frågor angående denna dataskyddspolicy kan du skriva till oss på dpo@ckgs.com

 6. Information om cookies
  Den här webbplatsen använder cookies. Enligt kapitel 6, § 18 i lagen om elektronisk kommunikation (2003: 389) alla besökare på en webbplats måste informeras om att cookies används och hur de kan blockeras. Kakor tjänar till att göra webbplatsen användarvänlig, flexibel och effektiv för dig som användare. Cookies på denna webbplats används inte för att spara lösenord. Om du lämnar CKGS-webbplats via en länk och anländer till webbplatser från tredje part är det möjligt att cookies används av länkade webbplatsleverantörer. CKGS är inte juridiskt ansvarig för dessa cookies från tredje part.

  En cookie är en liten textfil som en webbplats överför till datorn så att den kan komma ihåg specifik information om din session medan du är ansluten. Din dator delar bara informationen i kakan med webbplatsen som tillhandahållit den och ingen annan webbplats kan begära det. Det finns två typer av cookies:

  • Sessions: Sessionskakor gäller endast så länge som din webbläsare är öppen. När du stänger din webbläsare, ska kakan raderas. Webbplatser kan använda sessionskakor för tekniska ändamål för att möjliggöra bättre navigering genom webbplatsen, eller så att du kan anpassa dina inställningar för att interagera med webbplatsen.

  • Hållbara: Hållbara cookies sparas på användarens hårddisk för att bestämma vilka användare som är nya till webbplatsen eller återkommande, för att blockera återkommande inbjudningar, för att ta tillfredsställelseundersökningen eller för kontroller av kundnöjdhet.

  Om du inte vill ha sessions eller hållbara cookies lagrade på din maskin, kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du har fortfarande tillgång till all information och alla resurser på vår hemsida. Men stänger du av cookies påverkar funktionen vissa webbplatser. Observera att inaktivering av cookies i din webbläsare kommer att påverka cookieanvändningen på alla andra webbplatser du besöker också.

  Vi använder följande cookies på vår hemsida:

  Kaknamn

  Syfte

  _utma Den här kakan håller koll på hur många gånger en besökare har varit på webbplatsen som är associerad med kakan, när deras första besök var och när deras senaste besök inträffade. Google Analytics använder informationen från den här cookien för att beräkna saker som dagar, besök och köp.
  __utmb , __utmc B och C-kakorna är bröder, som arbetar tillsammans för att beräkna hur länge ett besök tar. __utmb tar en tidstämpel för det exakta ögonblicket när en besökare går in på en plats, medan __utmc tar en tidstämpel för det exakta ögonblicket när en besökare lämnar en webbplats. __utmb löper ut i slutet av sessionen. __utmc väntar 30 minuter, och då går det ut. __utmc har inget sätt att veta när en användare stänger deras webbläsare eller lämnar en webbplats, så det väntar 30 minuter för en annan sidvisning till hända, och om det inte gör det, löper det ut.
  __utmt Den här cookien ställs in av Google Analytics. Enligt deras dokumentation används den för att styrka begäran för tjänsten - begränsa insamlingen av data på höga två-trafikplatser. Den löper ut efter 10 minuter.
  __utmz __utmz håller reda på var besökaren kom från, vilken sökmotor du använde, vilken länk du klickade på, vilket sökord du använde och var de var i världen när du öppnade en webbplats. Den löper ut i 15.768.000 sekunder - eller i 6 månader. Den här kakan är hur Google Analytics känner till vem och vilken källa / medium / sökord för att tilldela krediten för en målkonvertering eller en e-handelstransaktion. __utmz kan du också redigera dess längd med en enkel anpassning till Google Analytics spårningskod


 7. övervakningskamera
  CKGS använder en övervakningskamera i Stockholmskontoret. Användningen av övervakningskamera är ett krav från Indiens ambassad.

Säkerhetsriktlinjer

Meddelande för sökande som besöker India Visa Application Center på David BagaresGata 26 B i Stockholm

På grund av säkerhetsskäl är följande saker inte tillåtna under visumansökan
 • Alla slags explosiva varor eller material, vapen eller vapenlika föremål
 • Eventuella brännbara föremål som tändare / bensin / tändstickor etc.
 • Alla typer av skarpa föremål så som nagelfilar eller pennknivar
 • Förseglade kuvert eller förpackningar
 • Alla typer av väskor, ryggsäckar eller resväskor
 • Alla elektroniska prylar eller batteridrivna föremål som kameror, ljud / videokassetter, cd-skivor, bärbara musik spelare, bärbara datorer, disketter, MP3, I-pads får inte bäras inuti centret
Listan ovan är inte begränsad till de angivna objekten. Andra föremål kan också vara förbjudna enligt eget gottfinnande av säkerhetsvakt i tjänst, om samma betraktas som livshotande föremål / material som kan orsaka skada eller störa säkerhetsreglerna och reglerna

På grund av säkerhetsskäl får visumansökaren endast komma in i centrumet. Inga andra personer som följer med sökanden under ansöknings inlämning eller hämtning kommer att tillåtas att komma in i India Visa Application center. Som ett undantag får emellertid endast tolkar och ett ytterligare stödsystem åtföljas sökande som är utmanade eller annorlunda.

Top