Du är här:  Hem  >  Ansöka om visum  >  Dokument och formulär  

Dokument och formulär

Sökande med giltigt visum på gammalt pass

Enligt instruktionerna från indiens Ambassad i Sverige och Lettland krävs att sökande som ansöker om ny visum till Indien måste lämna in sitt gamla original pass med giltigt visum eftersom en ny visa inte kan utfärdas utan annullering av tidigare giltiga visum.

YTTERLIGARE DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED VISUMANSÖKAN. ALLA BIFOGADE DOKUMENT SKA VARA PÅ ENGELSKA.
(Ansökningsformulär, pass, foto är alltid obligatoriska)

Sökande som ansöker om visum uppmanas att välja lämpligt "Purpose" (syftet med resan) i ansökningsformuläret. Familjemedlemmar som följer den sökanden till Indien ska tillämpa samma visumtyp (inte Entry Visa) och ska därefter välja en av "Dependent" kategorierna på syftet med resan.

Sr nr Typ av visum Varaktighet Syfte med besöket Bestyrkande dokument
1. Turist Visum Giltigt i maximalt sex månader från utfärdandedatum. Kan ej förlängas. Turistande eller för att besöka släkt och vänner Detaljerad returbiljett eller reseplan (för återresa till Sverige/Lettland) eller biljett för vidare färd (för vidare resa till annat land) måste bifogas.
2. Affärs Visum Sex månader till ett år För affärsverksamhet, möten o.s.v. 1. Ett undertecknat brev från företaget i Sverige på företagets brevpapper, med företagets profil, den sökandes position, syftet med besöket och datum för det, garanti för de kostnader som uppstår under resan.

 2. Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiske motparten i affären, med namn på den sökande, syfte och datum för besöket.
3. Student Visum Beroende på utbildningens längd För Studentutbytesprogram, Yoga-utbildning, Vedisk kultur, Buddhistiska studier, korttids kurser. 1. Antagningsbrev/Inbjudningsbrev från erkänd institution i Indien med den sökandes namn, startdatum, titel och utbildningens längd.

2. Ett kontoutdrag från den sökandes bankkonto.
4. Entry Visum Maximalt ett år För praktik, volontärsarbete, uppträdande o.s.v. Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen, syftet med besöket och datum för det, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.
5. Entry Visum (För personer med Indiskt påbrå) Maximalt fem år För besök av släkt i Indien. Kopia av ett gammalt indiskt pass eller släktbevis.
6. Entry Visum (Adoption) Tre till sex månader För adoption av ett barn från Indien 1. Brev från antingen ’Adoptionscentrum’, ’Adoptions for All’ eller ’Family Association for Inter-country Adoption’ (svenska organisationer behöriga att hantera adoption från andra länder) CARA.

2. Ett brev från den indiska motparten krävs också.
7. Entry Visum (Sportsrelaterad) Upp till ett år För Internationell Sportevenemang 1. Ett inbjudningsbrev från den indiska organisationen.

2. Ett erforderligt brev från Indisk myndighet/departament att Sportevenemanget är godkänd (Ministry of Youth Affairs and Sports)
8. Arbets Visum Om arbetsvisum utfärdas av ambassaden är det giltigt i maximalt ett år. Förlängning, om sådan behövs, måste sökas i Indien. Ambassaden har inte heller som policy att utfärda arbetsvisum en andra gång till samma person för ytterligare arbete i samma företag, vilket i praktiken innebär en förlängning. För de som ska arbeta och bo i Indien 1. Underskrivet anställningsavtal, med information om anställning, varaktighet.

2. CV
9. Arbets Visum Maximalt ett år För hedersarbete med icke-statliga organisationer (NGO) Ett undertecknat inbjudningsbrev från den erkända indisk organisationen, syftet med besöket och datum för det, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.
10. Konferens Visum Det utfärdas som ett visum med löptid på en månad, giltigt för en inresa Ansökande som ska delta i konferensen 1.Ett Inbjudningsbrev från Indien. 

 2. Ett erforderligt brev från Indisk myndighet/departament att konferansen är godkänd.
11. Journalist Visum Maximalt sex månader För journalism, fotografering, filmning o.s.v. 1. Detaljerat brev från Svenskt medieföretag med en introduktion av journalisten, syfte och datum för resan o.s.v.

2. Ett separat Journalist formulär (om du vill filma i Indien)

3. Lista på den utrustning du ska medföra till Indien.

4. Detaljerad tur och retur flygbiljett.
12. Medicinskt Visum Visumets löptid beror på medicinska behandlingstidsen Ansökande som reser för behandling 1. Ett inbjudningsbrev från Indiska sjukhuset.

2. Ett intyg från svenska sjukhuset
13. Medicinskt Assistant Visum Visumets varaktighet beror på behandlingsperioden för medicinskt visuminnehavare För att assistera patienten i Indien. Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska sjukhuset där patienten är inskriven, datum för det besöket, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.
14. Forsknings Visum Beroende på typen av forskning och de dokument som tillhandahålls ambassaden. För att bedriva forskning på universitet i Indien 1. Ifyllt formulär för forskningsvisum.

2. Sammanfattning av föreslaget forskningsarbete, information gällande kvalifikationer, bakgrund och mål för forskaren, information om handledare (i Sverige), föreslagen tidsperiod och finansiella arrangemang för forskning, inklusive lokala kostnader.
15. Intern Visum Upp till ett år För praktikanter med icke-statliga organisationer (NGO) och inklusive de som sponsras av AIESEC Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen, syftet med besöket och datum för det, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.
16. Projekt Visum Beror på projektets längd och dokumentens art Utförande av projekt i Indien Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen, syftet med besöket och datum för det, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.
17. Film Visum Upp till ett år Film, Reality-program, Kommersiella TV-serier mm 1. Ett undertecknat inbjudningsbrev från den indiska organisationen, syftet med besöket och datum för det, eventuella garantier för de kostnader som uppstår under resan.

2. Ett separat Journalist formulär.

3. Lista på den utrustning du ska medföra till Indien.

4. Detaljerad tur och retur flygbiljett.

5. En lista på besättningen.
18. Visit Visum Besöka Indien Detaljerad returbiljett eller reseplan (för återresa till Sverige/Lettland) eller biljett för vidare färd (för vidare resa till annat land) måste bifogas.
19. Transit Visum Ett transitvisum utfärdas enbart för genomresa via Indien till ett annat land. Visumet är normalt giltigt för en inresa inom 15 dagar från utfärdandedatum. Max vistelse i Indien 72 timmar.. Byte av flyg och resa till annat land. Gäller EJ affärer. För resande med direkt flyg, om vistelse i flygplatsen är på 6-7 timmar, då krävs inget visum. Kopia av bekräftade biljetter för vidare resa.
20. Transit Visum - sjöman Ett transitvisum utfärdas enbart för genomresa via Indien till ett annat land. Visumet är normalt giltigt för en inresa inom 15 dagar från utfärdandedatum. Max vistelse i Indien 72 timmar.. Utländsk sjömän som är undertecknade utomlands och som avser att komma med sitt skepp vid en indisk hamn får beviljas transitvisum Kopia av bekräftade biljetter för vidare resa.

OBS! Varaktigheten av visum samt antalet ingångar är enbart den indiska ambassadens beslut. CKGS India Visa Application Center har ingen roll i beslutsprocessen. Sökande måste notera och förstå att visum inte är en fråga om rättighet, ambassaden kan neka viseringen om den sökande inte hittas kvalificerad eller inte har tillräcklig stöddokumentation. Ambassaden har rätt att bevilja visering under en period som är mindre än vad som begärts i ansökan och vad den sökanden har betalat för. Det ska inte finnas några förtydliganden i detta avseende och ambassadens beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande."

S. Nr. Typ av formulär PDF

1.

CKGS Orderformulär Download

2.

Formulär för begäran om Clearance Download
3. Ytterligare formulär för visumansökan från ansökande från Pakistan Download
4. Tillstånd för att besöka skyddsområden Download
5. Formulär som ska fyllas i av journalister som vill filma dokumentärer i Indien Download
6. Lista med proffsutrustning som journalister medför Download
7. Ytterligare formulär för ansökning om forskningsvisum Download