Du är här:  Hem  >  Ansöka om visum  >  Om visum

Ansök om visum: via post

Från och med 15 OCTOBER 2015 Alla som ansöker om turistvisum: Vänligen notera att en returbiljett per person (för återresa till Sverige/Lettland) eller biljett för vidare färd per person (för vidare resa till annat land) måste bifogas med ansökan. Gäller ej personer med pakistanskt påbrå och innehavare av Främlingspass samt Resedokument.

 

Följ instruktionerna noga om du vill skicka din ansökan via post.


Följande dokument är obligatoriska och måste bifogas:

1. Ansökningsformulär

Klicka här, välj länken för online-ansökan, fyll i formuläret och skriv ut det med hjälp av webbfilnumret.

2. Pass

Original pass som ska vara giltigt i minst sex månader från datumet för resor.

3. Foto

Klistra ditt färgfoto (riktigt foto 5 cm x 5 cm), med vit bakgrund, och hela ansiktet synligt, i det avsedda utrymmet på ansökningsformulärets första sida.

SVARTVITT FOTO ACCEPTERAS EJ. Klicka här om du vill läsa fotospecifikationerna.

4. Underskrift

Skriv under både på första sidan under fotot och på andra sidan på därför avsedd plats.

5. Dokument och formulär

Ytterligare dokument för respektive visumtyp finns här.

DESSA DOKUMENT OCH FORMULÄR ÄR OBLIGATORISKA. INGA VISUM BEHANDLAS UTAN DESSA DOKUMENT..

6. Clearance Form

Alla innehavare av utländska pass måste bifoga ett formulär för begäran om Clearance, som finns här.

INGA VISUM BEHANDLAS UTAN NÖDVÄNDIGA DOKUMENT OCH FORMULÄR. INNEHAVARE AV SVENSKA PASS BEHÖVER INTE BIFOGA DETTA FORMULÄR.

7. CKGS Orderformulär

Skriv ut CKGS Orderformuläret, fyll i det och skriv under. Formuläret finns här.

8. Banköverföringskvitto

Sätt in gällande visumavgifter på vårt bankgirokonto 108-8509, skriv ut en kopia av kvittot och bifoga det till ansökningsformuläret. Glöm inte att betala för returpost.

Gällande avgifter finns här.

Ansökan kommer inte att handläggas förrän betalning av gällande avgifter har gjorts till vårt bankgiro.

9. Bifoga ett adresserat, men ej frankerat svarskuvert

När dokumenten är klara skickar du dem till vår postadress:
CKGS
Box 7589
103 93 Stockholm
Din ansökan om visum till Indien är inte komplett utan följande:
  1. Giltigt Original pass.
  2. Underskrivet ansökningsformulär (två underskrifter krävs per formulär).
  3. Ett riktigt foto enligt specifikationen.
  4. Underskrivna obligatoriska dokument och formulär för respektive visumtyp.
  5. Underskrivet Clearance form för den som ej är svensk medborgare.
  6. Underskrivet CKGS Beställningsformulär (ett per sökande).
  7. Kopia av kvitto på överföring av avgiften.
  8. Adresserat, men ej frankerat svarskuvert.

Ofullständig ansökan återsänds till den sökande på dennes bekostnad via postförskott 250 kr (per person)

Handläggningstid (Postansökan):


Kortaste handläggningstid för komplett ansökan som skickas via post eller bud är 10 arbetsdagar * från det att ansökan inkommer till CKGS India Visa Application Centre.
Handläggningstiden kan också påverkas av vilken typ av visum man ansöker om, tidigare nationalitet**, etc. Vi uppmanar att biljettbokningen sker efter mottagandet av sitt pass med visum inklistrat - GÄLLER EJ TURISTVISUM.

*Vänligen notera att handläggningstiden för sökande som innehar Svenska Resedokument och Främlingspass är minimum 30 arbetsdagar.
** Den minsta väntetiden för personer med Pakistanskt ursprung/bakgrund kommer att vara 45 dagar, efter uppladdning av ansökan från Ambassaden..

Har du ett brådskande visumbehov ber vi dig kontakta vår helpdesk på +46 (0)8 – 4401460 för mer information