Du är här:  Hem  >  Ansöka om visum  >  Om visum

Ansöka om visum

Läs noga igenom informationen nedan innan du ansöker om ett visum


  • Ansökningsformulär skall fyllas i digitalt, men du måste ändå skriva ut, underteckna den samt klistra fast den fysiska bilden på ansökan innan du skickar den till oss.
  • Felaktiga ansökningsformulär eller handskrivna ansökningsformulär accepteras inte.
  • Acceptans av en visumansökan betyder inte automatiskt att ett visum kommer att beviljas. Tjänstleverantören har inget inflytande över om ett visum ska beviljas eller nekas.
  • Typ, varaktighet och antal inresor för visumet kommer att beslutas endast av Indiens ambassad i Stockholm.
  • Visumet är giltigt från utfärdandedatum och inte från datumet för resan.
  • Observera att 60 dagars regeln för turistvisum upphört. Detta innebär att man inte behöver vänta 60 dagar mellan inresor till Indien.
  • Gör inga researrangemang förrän visumet har utfärdats. GÄLLER EJ TURISTVISUM.
  • Alla ansökande ska kontrollera informationen i sina visum omedelbart vid leverans eller avhämtning och rapportera om det finns några diskrepanser som måste korrigeras.
  • Visumavgiften återbetalas inte när den väl har betalats. Avgiften bör inte betalas förrän rätt typ av visum och dess längd har bestämts.
  • Ansökande som inte har svenskt eller lettiskt pass ska fylla i Clearance Form